EN
Uprava i direktori

Uprava i direktori

UpravaDamir Pećušak
direktor
 
 

Direktori sektora

Davor Guttert
direktor Sektora za opskrbu

Tomislav Šambić
direktor Sektora za ekonomske poslove

Zoran Pul
direktor Sektora za distribuciju