EN

Obavijest

Na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/2018), HEP - Plin d.o.o. je donio odluku o otpisu dugova fizičkim osobama do maksimalnog iznosa duga od 5.000,00 kuna na ime glavnice duga i troškova, uvećano za pripadajuće kamate.
Više...
Otpis dugova fizičkih osoba
Otpis dugova fizičkih osoba
Društva HEP grupe na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/2018), donijela su odluku o otpisu dugova fizičkim osobama do maksimalnog iznosa duga od 5.000,00 kuna na ime glavnice duga i troškova, uvećano za pripadajuće kamate.
 
19.09.2018.
VIŠE