EN
Pogreška pri slanju obavijesti o dostavljanju uvjerenja o ispravnosti dimnjaka i plinskih trošila
Pogreška pri slanju obavijesti o dostavljanju uvjerenja o ispravnosti dimnjaka i plinskih trošila
Molimo potrošače prirodnog plina koji su tijekom mjeseca studenog zaprimili Obavijest o redovnoj zamjeni plinomjera i Obavijest o dostavljanju uvjerenja o ispravnosti dimnjaka i trošila da posljednje navedenu obavijest zanemare.
23.11.2018.
VIŠE