EN
Izvori električne energije

Izvori električne energije

Struktura električne energije za 2016. godinu


HEP ELEKTRA svojim kupcima isporučuje električnu energiju prema tarifnom modelu bez zajamčene strukture, struktura udjela pojedinih izvora u proizvedenoj i prodanoj električnoj energiji jednaka je za sve naše krajnje kupce.

Prikaz tih udjela možete vidjeti na nastavku.


Udjeli pojedinih izvora u prodanoj EE prema tarifnom modelu i ukupno prodanoj EE


Udjeli pojedinih izvora energije u ukupno proizvedenoj EE u HR


Struktura prodane električne energije prema načinu nabave