EN
Prava kupaca

Prava kupaca

Obrada prigovora


Ukoliko imate primjedbe na zaprimljeni obračun, mjesečne novčane obveze (akontacije) i slično, molimo vas da nam se obratite pisanim putem (putem pošte, kontakt formulara na ovim stranicama ili elektroničkom poštom).
Na sve zaprimljene upite očitujemo se u predviđenom zakonskom roku. Ukoliko niste zadovoljni dobivenim očitovanjem ili smatrate da ste na bilo koji način zakinuti, vaše je pravo obratiti se Povjerenstvu za reklamacije potrošača u pripadajućem regionalnom centru.

Povjerenstva za reklamacije potrošača sastavljena su od predstavnika lokalnih udruga za zaštitu potrošača te predstavnika HEP ELEKTRE. Povjerenstva postoje u regionalnim centrima, a možete im se obratiti isključivo pisanim putem, na adresu Vašeg regionalnog centra, s naznakom: „Za Povjerenstvo za reklamacije potrošača“.
Pružanje pomoći kupcima u ispunjavanju dospjelih ugovornih obveza radi sprječavanja obustave isporuke


HEP ELEKTRA, s ciljem pomoći rješavanja dospjelih potraživanja svojih kupaca, nudi mjeru obročne otplate dugovanja.

Kupac može, jednom u kalendarskoj godini, temeljem pisanog zahtjeva, ostvariti pravo na obročnu otplatu dospjelih potraživanja.

Kupac koji uredno podmiruje svoje dospjele novčane obveze, a u šestomjesečnom je sustavu obračuna, može za dugovanje po izvršenom obračunu, temeljem pisanog zahtjeva ostvariti pravo na obročnu otplatu dospjelih potraživanja.
U pravilu, obročna otplata dospjelih potraživanja ostvaruje se kroz najviše šest mjesečnih obroka. Obročna otplata dospjelih potraživanja ne može se odobriti za potraživanja starija od 12 mjeseci.

Preduvjet za traženje prava na obročnu otplatu dugovanja je vjerodostojnost podataka kupca iskazanih u zahtjevu za odgodu plaćanja (ime i prezime, adresa, OIB).

Obročna otplata dugovanja nije zakonska obveza, već poslovna odluka tvrtke te ista nepoštivanjem stupa van snage.