EN
Poduzetništvo

Poduzetništvo

Zajamčena opskrba - usluga opskrbe električnom energijom koju pruža zajamčeni opskrbljivač, (opskrbljivač koji pruža javnu uslugu opskrbe električnom energijom prema reguliranim uvjetima), krajnjem kupcu koji pod određenim okolnostima ostane bez opskrbljivača, pod uvjetima na koje nije mogao utjecati (npr. ako je opskrbljivač prestao s radom, u slučaju stečaja, raskida ugovora i sl.) kupcima kategorije poduzetništvo.