EN
Organizacija

Organizacija

HEP ELEKTRA d.o.o. članica je HEP grupe koja obavlja poslove javne usluge opskrbe električnom energijom u Republici Hrvatskoj. HEP ELEKTRA regionalno je organizirano društvo, s regionalnim organizacijskim jedinicama u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.Skupština

Perica Jukić
predsjednik


Nadzorni odbor

Davor Sokač
predsjednik Nadzornog odbora

Petra Lindi
zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Lidija Lovrić Andrijašević
član Nadzornog odbora

Dubravka Radić
član Nadzornog odboraUprava

Zvonko Stadnik
direktor

Robert Baričević
pomoćnik direktora