EN
Obavijest o migraciji na SEPA izravno terećenje
Obavijest o migraciji na SEPA izravno terećenje
HEP-Toplinarstvo je u skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA izravno terećenje omogućilo prelazak s postojećih izravnih terećenja (trajnih naloga) na novu uslugu SEPA izravno terećenje.
18.02.2019.
VIŠE