EN
Skupština i Nadzorni odbor

Skupština i Nadzorni odbor

SKUPŠTINA


Frane Barbarić
predsjednik

 

NADZORNI ODBOR


Snježana Pauk
predsjednik Nadzornog odbora


Damir Matus
zamjenik predsjednika Nadzornog odbora


Helena Božić
članica Nadzornog odbora


Marin Dumančić
član Nadzornog odbora


Nediljko Guvo
član Nadzornog odbora