EN
Osnovni podaci

Osnovni podaci

Broj krajnjih kupaca Zagreb Osijek Sisak Velika Gorica Samobor Zaprešić
kućanstva 96.085 10.445 4.057 5.658 1.354 2.281
poslovni prostori 4.604 1.267 88 244 26 91
ukupno 100.689 11.712 4.145 5.902 1.380 2.372
 
Duljina mreže (u km) Zagreb Osijek Sisak Velika Gorica Samobor Zaprešić
vrelovodna mreža 229,9 49,2 13,8 9,8 3,1 2,4
parovodna mreža 44,4 7,2 12,8 - - -
Broj toplinskih stanica 2.791 712 170 120 30 36
 
Isporučena ogrjevna toplina u 2016. krajnjim kupcima MWh
Zagreb 1.240.369
Osijek 172.909
Sisak 55.387
Velika Gorica 53.205
Samobor 11.800
Zaprešić 15.859
Ukupno 1.549.529
 
Isporučena tehnološka para u 2016. krajnjim kupcima t
Zagreb 373.162
Osijek 66.868
Sisak 27.352
Ukupno 467.382

Napomena: Podaci na dan 31.12.2016.