EN
Osnovni podaci

Osnovni podaci

Broj krajnjih kupaca Zagreb Osijek Sisak Velika Gorica Samobor Zaprešić
kućanstva 97.251 10.474 4.060 5.659 1.356 2.281
poslovni prostori 4.601 1.288 85 242 26 91
ukupno 101.852 11.762 4.145 5.901 1.382 2.372
 
Duljina mreže (u km) Zagreb Osijek Sisak Velika Gorica Samobor Zaprešić
vrelovodna mreža 234,6 49,4 21,6 10,2 3,1 2,4
parovodna mreža 45,1 7,2 8,4 - - -
broj toplinskih podstanica 2.807 734 171 116 31 36
 
Isporučena ogrjevna toplina u 2018. krajnjim kupcima MWh
Zagreb 1.151.038
Osijek 163.569
Sisak 47.601
Velika Gorica 48.697
Samobor 11.671
Zaprešić 14.725
Ukupno 1.437.301
 
Isporučena tehnološka para u 2018. krajnjim kupcima t
Zagreb 361.416
Osijek 63.680
Sisak 37.980
Ukupno 463.076

Napomena: Podaci na dan 31.12.2018.