EN
Osnovni podaci

Osnovni podaci

Broj krajnjih kupaca Zagreb Osijek Sisak Velika Gorica Samobor Zaprešić
kućanstva 96.586 10.459 4.057 5.659 1.354 2.282
poslovni prostori 4.602 1.288 89 241 26 91
ukupno 101.188 11.747 4.146 5.900 1.380 2.373
 
Duljina mreže (u km) Zagreb Osijek Sisak Velika Gorica Samobor Zaprešić
vrelovodna mreža 231,7 49,5 21,6 10,0 3,1 2,4
parovodna mreža 45,1 7,0 8,4 - - -
Broj toplinskih stanica 2.800 719 171 116 30 36
 
Isporučena ogrjevna toplina u 2017. krajnjim kupcima MWh
Zagreb 1.221.966
Osijek 178.808
Sisak 51.674
Velika Gorica 52.157
Samobor 11.979
Zaprešić 15.708
Ukupno 1.532.292
 
Isporučena tehnološka para u 2017. krajnjim kupcima t
Zagreb 365.861
Osijek 66.423
Sisak 25.837
Ukupno 458.121

Napomena: Podaci na dan 31.12.2017.