EN
Osnovni podaci

Osnovni podaci

Broj krajnjih kupaca Zagreb Osijek Sisak Velika Gorica Samobor Zaprešić
kućanstva 94.779 10.435 4.054 5.658 1.354 2.282
poslovni prostori 4.556 1.275 87 236 26 89
ukupno 99.335 11.710 4.141 5.894 1.380 2.371
 
Duljina mreže (u km) Zagreb Osijek Sisak Velika Gorica Samobor Zaprešić
vrelovodna mreža 228,5 48,59 13,8 9,84 3,08 1,8
parovodna mreža 44,4 7,7 12,8 - - -
Broj toplinskih stanica 2.777 707 165 120 30 36
 
Isporučena ogrjevna toplina u 2015. krajnjim kupcima MWh
Zagreb 1.231.854
Osijek 163.553
Sisak 53.446
Velika Gorica 54.933
Samobor 11.436
Zaprešić 15.900
Ukupno 1.533.122
 
Isporučena tehnološka para u 2015. krajnjim kupcima t
Zagreb 376.583
Osijek 82.355
Sisak 14.975
Ukupno 473.912

Napomena: Podaci na dan 31.12.2015.