EN
Veleprodajno tržište plina (OVT)

Veleprodajno tržište plina (OVT)

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. veljače 2014. donijela je, temeljem članka 5.a Zakona o tržištu plina (NN, broj 28/13 i 14/14), Odluku o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina koja je objavljena u Narodnim novinama, broj 29/14  28. veljače 2014. godine te je stupila na snagu 1. ožujka 2014. Odlukom je Hrvatska elektroprivreda d.d. određena opskrbljivačem na veleprodajnom tržištu plina do 31. ožujka 2017.

Hrvatska elektroprivreda d.d., kao opskrbljivač na veleprodajnom tržištu, dužna je od 1. travnja 2014. po reguliranim uvjetima prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge opskrbe plinom za potrebe kupaca iz kategorije kućanstvo te osigurati pouzdanu i sigurnu opskrbu plinom.

Također, Vlada Republike Hrvatske donijela je i Odluku o cijeni  po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo.
 

Dokumenti

  • Tekst Ugovora o prodaji plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge za plinsku godinu 2016./2017. (PDF)
  • Ugovorni uvjeti za prodaju plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge – izdanje: svibanj 2016. (PDF)
  • Obrazac za dostavu podataka potrebnih za sklapanje ugovora o prodaji plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge za plinsku godinu 2016./2017. (xls)
  • Upute za dostavu prednominacija korištenja kapaciteta transportnog sustava – verzija rujan 2014. (PDF)
  • Registar neposrednih članova bilančne skupine (PDF)
  • Obrazac za dodatne količine plina (xls)


Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem web obrasca.


Kontakt