EN
Etički kodeks

Etički kodeks

Načela poslovnog ponašanja


Načela poslovnog ponašanja trebaju se zasnivati na sljedećim etičkim vrijednostima: zakonitosti rada i poslovanja, profesionalnosti, stručnosti, savjesnosti, objektivnosti, neovisnosti, razvidnost i nepristranosti u radu, odgovornosti i nultoj stopi tolerancije prema korupciji.


Zakonitost rada i poslovanja


Uprava, menadžment i radnici u svom radu trebaju dosljedno primjenjivati i poštivati zakone, ostale propise i akte HEP-a, primjenjivati i provoditi stručne, poslovne standarde i norme te etička načela i na taj način osigurati poslovni ugled i tržišni položaj HEP-a.


Profesionalnost, stručnost, savjesnost, objektivnost, neovisnost, razvidnost, nepristranost i odgovornost u radu  


Uprava, menadžment i radnici trebaju izbjegavati sudjelovanje u svim aktivnostima koje mogu štetiti njihovoj profesionalnosti, stručnosti, savjesnosti, objektivnosti, neovisnosti, razvidnosti, nepristranosti i odgovornosti te se moraju suzdržavati od aktivnosti koje su suprotne interesima HEP-a.


Sukob interesa


Članovi Uprave, menadžment i radnici kao i članovi njihove uže obitelji, ne mogu obavljati i poduzimati sljedeće aktivnosti:
 
  • imati tvrtku u vlasništvu, pretežitom vlasništvu i vlasničke udjele u društvu čiji je predmet poslovanja jednak ili sličan predmetu poslovanja HEP-a i imati poslovne odnose s HEP-om, bez suglasnosti Uprave društva, odnosno Nadzornog odbora;
  • biti član uprave, nadzornog odbora ili predsjednik skupštine i drugih tijela u trgovačkim društvima - poslovnim partnerima HEP-a i društvima koja imaju jednake ili slične djelatnosti koju obavlja HEP - bez suglasnosti Uprave društva, odnosno Nadzornog odbora;
  • obavljati poslove u ime HEP-a s trgovačkim društvima koja su u njihovom vlasništvu, pretežitom vlasništvu ili u vlasništvu članova njihove uže obitelji ili u njima rade članovi uže obitelji;
  • baviti se bilo kojim posredničkim funkcijama za trećega u poslovnim odnosima s HEP-om;
  • ako imaju vlasnički udjel ili drugi interes u nekoj tvrtki izvan HEP-a, ne smiju pružati usluge ili biti angažirani u savjetodavnom ili revizorskom radu, bez suglasnosti Uprave društva, odnosno Nadzornog odbora.


Ljudska prava, rad na siguran način i zaštita okoliša


Ljudska prava radnika, odnos prema kupcima, poslovnim partnerima, medijima i javnosti i svim zainteresiranim skupinama, moraju se uspostavljati i održavati na visokoj etičkoj razini.

Neprihvatljiva je diskriminacija bilo kojeg čovjeka, a radnici HEP-a ne smiju biti diskriminirani temeljem rase, spola, dobi, vjere, nacionalnosti, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili duševnih poteškoća niti po bilo kojem drugom utemeljenju.


Zapošljavanje i promicanje radnika 


U postupku zapošljavanja ili odabira, kao i promicanja radnika, moraju se poštivati etička načela o zapošljavanju i promicanju radnika. Zapošljavanje i promicanje radnika treba se temeljiti isključivo na stručnosti, zalaganju i rezultatima njihova rada.
 

Dokumenti