EN
Propisi

PropisiZakoni

 Ostali propisi:

 • Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom NN 85/15, 49/20104/20   
 • Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom NN 56/1533/17
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom NN 20/2019
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom NN 102/2018 
 • Tarifni sustav za distribuciju električne energije  NN 134/15
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije NN 112/2018
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije NN 112/18 
 • Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije NN 88/12
 • Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije NN 132/1381/1493/1424/1599/15110/15
 • Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju NN 87/201757/20 
 • Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju NN 57/20
 • Uredba o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija NN 57/20
 • Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije NN 84/1320/14108/15
 • Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije NN 34/15
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije NN 104/15
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije NN 104/15, 84/16
 • Pravila organiziranja tržišta električne energije NN 121/1548/1650/18 
 • Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja NN 71/16, 112/16
 • Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja NN 85/15
 • Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije - NN 133/14
 • Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava HOPS 5/2016, 3/2017
 • Mrežna pravila distribucijskog sustava NN 74/18
 • Mrežna pravila prijenosnog sustava NN 67/17128/20
 • Pravila nestandardnih usluga ODS-a HEP-ODS 6/2018
 • Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije HROTE 16.04.2014.HROTE 29.09.2016.
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava NN 95/15
 • Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb NN 140/15
 • Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom NN 37/17, 47/17, 31/18
 • Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija NN 116/1860/20
 • Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije NN 116/18
 
Napomena:

Dokumenti su u PDF formatu. Da biste ih mogli pročitati, treba Vam Adobe Acrobat Reader.
NN – Narodne novine


 

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.