EN
Propisi

PropisiZakoni

 Podzakonski akti


OPĆI UVJETI
 • Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom - NN 14/06
 • Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom NN 85/15


TARIFNI SUSTAVI
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom NN 158/13
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom NN 114/17
 • Tarifni sustav za distribuciju električne energije  - NN 134/15
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije NN 134/15
 • Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracija  - NN 133/13 
 • Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju el. energije  iz OIE i kogeneracija - 151/13 
 • Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije 20/14 i 107/14

 

Tržište

 
 

Obnovljivi izvori i kogeneracija

 • Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji - NN, 100/15, 131/17
 • Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije - NN. 132/13, 81/14, 93/14, 24/15
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije - NN 99/15
 • Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije - NN 133/13, 151/13, 20/14, 107/14
 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije NN 87/2017
 • Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju NN 87/2017


Ostalo

 • Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage  - NN 28/06
 • Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage  - NN 52/06
 • Mrežna pravila elektroenergetskog sustava  - NN 36/06
 
Napomena:

Dokumenti su u PDF formatu. Da biste ih mogli pročitati, treba Vam Adobe Acrobat Reader.
NN – Narodne novine


 

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.