EN
Propisi

PropisiZakoni

 Ostali propisi:

 • Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom - NN 14/06
 • Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom NN 85/15
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom NN 158/13
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom NN 114/17
 • Tarifni sustav za distribuciju električne energije  - NN 134/15
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije NN 134/15
 • Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracija  - NN 133/13 
 • Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju el. energije  iz OIE i kogeneracija - 151/13 
 • Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije 20/14 107/14
 • Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije - NN 133/14
 • Pravila djelovanja tržišta električne energije - NN 135/06146/10 (PDF), 90/12 (PDF)
 • Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom NN 56/1533/17
 • Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom NN 33/2017
 • Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava -  NN 133/06135/11 (PDF)
 • Pravilnik o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta - HEP-OPS, 11/2009, 11/2010, 12/2010, 11/2011, 07/2012, 11/2012, 11/2013
 • Metodologija za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu - NN 37/1142/11
 • Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja - NN 85/15
 • Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije - NN 133/14
 • Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja - NN 85/15
 • Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije - NN. 132/13, 81/14, 93/14, 24/15
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije - NN 99/15
 • Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije - NN 133/13, 151/13, 20/14, 107/14
 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije NN 87/2017
 • Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju NN 87/2017
 • Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage  - NN 28/06
 • Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage  - NN 52/06
 • Mrežna pravila elektroenergetskog sustava  - NN 36/06
 
Napomena:

Dokumenti su u PDF formatu. Da biste ih mogli pročitati, treba Vam Adobe Acrobat Reader.
NN – Narodne novine


 

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.