EN
Propisi

PropisiZakoni

 Ostali propisi:

  • Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, NN 100/22 – stupa na snagu 1. listopada 2022.
  • Pravila o promjeni opskrbljivača i agregatora, NN 84/22
  • Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom NN 85/15, 49/20104/20,  80/21   - prestaju važiti 1. listopada 2022. 
  •  
  • Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom NN 56/1533/17
  • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom NN 20/2019
  • Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom NN 100/22 - stupa na snagu 1. listopada 2022.
  • Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom NN 61/22
  • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije NN 138/21
  • Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije NN 138/21
  • Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije NN 132/1381/1493/1424/1599/15110/15
  • Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju NN 87/201757/20 
  • Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju NN 57/20
  • Uredba o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija NN 57/20
  • Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije NN 84/1320/14108/1555/19
  • Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije NN 34/15
  • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije NN 104/15
  • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije NN 84/22
  • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije NN 104/15, 84/16
  • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije NN 84/22
  • Pravila organiziranja tržišta električne energije NN 107/19, 36/20
  • Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije - NN 133/14127/19
  • Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava HOPS 11/2019
  • Mrežna pravila distribucijskog sustava NN 74/1852/20
  • Mrežna pravila prijenosnog sustava NN 67/17128/20
  • Pravila nestandardnih usluga ODS-a HEP-ODS 6/2018
  • Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije HROTE 12.7.2019.
  • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava NN 95/1531/22
  • Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb NN 31/22
  • Pravilnik o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom NN 84/22
  • Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom NN 37/17, 47/17, 31/18
  • Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija NN 116/1860/20
  • Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije NN 147/21 
 
Napomena:

Dokumenti su u PDF formatu. Da biste ih mogli pročitati, treba Vam Adobe Acrobat Reader.
NN – Narodne novine


 

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.