EN
Uprava i direktori

Uprava i direktori

UPRAVA
 
Direktorica
mr.sc. Tina Jakaša, dipl.ing
 
Pomoćnica direktorice
mr.sc. Anka Cvitanović Jovanić
  
 
 
DIREKTORI SEKTORA
 
Sektor za prodaju
Vladimir Kurečić, univ.spec.oec.


Sektor za operativni marketing
Nada Podnar, dipl.oec.

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.