EN
Uprava i direktori

Uprava i direktori

UPRAVA
 
Direktor
Mario Puntarić, dipl. oec.
 
Pomoćnica direktora
mr.sc. Petra Lindi
 
Pomoćnik direktora
Vladimir Kurečić, univ.spec.oec.
 
DIREKTORI SEKTORA
 
Sektor za operativni marketing
Nada Podnar, dipl.oec.

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.