EN
Uprava i direktori

Uprava i direktori

UPRAVA
 
Direktor
mr.sc. Robert Krklec, dipl.ing.el.
 
Pomoćnica direktora
mr.sc. Anka Cvitanović Jovanić
  
 
 
DIREKTORI SEKTORA
 
Sektor za prodaju
Vladimir Kurečić, univ.spec.oec.


Sektor za operativni marketing
Nada Podnar, dipl.oec.

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.