EN
Proizvođač

Proizvođač

Proizvođač je energetski subjekt s proizvodnim postrojenjem, kategorije korisnika mreže poduzetništvo, koji obavlja djelatnost proizvodnje električne energije u svrhu isporuke ukupno proizvedene električne energiju u elektroenergetsku mrežu.
HEP Opskrba sklapa ugovore o otkupu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora i visokoučinkovite kogeneracije za proizvodna postrojenja u spoju proizvođača instalirane snage do uključivo 1MW. 
Za proizvodna postrojenja instalirane snage veće od 1MW nadležnost otkupa je u ingerenciji HEP Trgovine, a više informacija može dobiti putem e-pošte na oie@hep.hr .
 

Postupak priključenja

Zahtjev za provjeru mogućnosti priključenja proizvodnog postrojenja kao i postupak priključenja provodi HEP ODS, kao nadležan za vođenje, održavanje, izgradnju i razvoj distribucijske mreže. Postupak priključenja opisan je na stranicama HEP ODS-a.

 

Sklapanje ugovora

Ugovor o kupoprodaji električne energije između proizvođača električne energije i HEP Opskrbe sklapa se na razdoblje od prvoga dana u mjesecu koji slijedi nakon datuma potpisa ugovora pa do kraja kalendarske godine. Krajem kalendarske godine, odnosno pred istek Ugovora o kupoprodaji električne energije HEP Opskrba nudi mogućnost sklapanja novog Ugovora o kupoprodaji električne energije uz nove cjenovne uvjete.
Uz zahtjev za sklapanje ugovora potrebno je priložiti i pripadajuću dokumentaciju, odnosno jedan od sljedećih dokumenata izdan od strane HEP ODS-a:
  • Elektroenergetska suglasnost, ili
  • Ugovor o korištenju mreže.
Sklopljen ugovor o otkupu električne energije preduvjet je za izdavanje potvrde za trajni pogon od strane HEP ODS-a, čime je ujedno i zaključen postupak priključenja proizvodnog postrojenja na elektroenergetsku mrežu.

 

Cijena otkupa

Cijenu otkupa određuje HEP Opskrba i fiksna je za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Informaciju o aktualnoj cijeni otkupa za naredno razdoblje možete zatražiti putem e-pošte: otkup.opskrba@hep.hr .
 

Obračun

Proizvođač za svako obračunsko razdoblje izdaje račun sukladno ugovorenoj otkupnoj cijeni i količini isporučene električne energije za pojedino razdoblje isporuke.
Obračunskim razdobljem smatra se jedan kalendarski mjesec dok obračun isporučene električne energije započinje od datuma trajnog pogona navedenog na potvrdi za trajni pogon.
Količinama isporučene električne energije u pojedinom obračunskom razdoblju kupac može pristupiti putem internetskog portala HEP ODS-a uz posjedovanje pripadajućih korisničkih podataka. Za više detalje potrebno je kontaktirati HEP ODS. 
HEP Opskrba nudi dodatnu mogućnost ugovaranja usluge samoizdavanja računa. Ugovaranjem navedene usluge kupac daje suglasnost HEP Opskrbi da u njegovo ime izdaje račun za električnu energiju isporučenu u mrežu.
 
 

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.