EN
Izvori energije

Izvori energije

Struktura izvora električne energije u 2017. (preliminarni podaci)


U 2017. godini HEP grupa raspolagala je s 15,5 TWh proizvedene i kupljene električne energije, a HEP Opskrba prodala je svojim kupcima 7,4 TWh električne energije.
 
Izvori električne energije
Proizvodnja i nabava električne energije GWh
Hidroelektrane 4.975
Termoelektrane 3.439
Nuklearna elektrana Krško 2.984
Otkup iz OIE 1.936
Uvoz 2.202
UKUPNO RASPOLOŽIVO 15.535
   

Struktura udjela pojedinih izvora električne energije


Emisije CO2

Tijekom 2016. godine iz HEP-ovih termoelektrana i termoelektrana toplana u procesu proizvodnje električne energije ispušteno je 2.739.453 t CO2.

Intenzitet emisija CO2 za proizvedenu električnu energiju iz HEP-ovih termoelektrana i termoelektrana toplana za 2016. godinu je 447 g CO2/kWh.

Intenzitet emisija CO2 za proizvedenu električnu energiju iz proizvodnog miksa HEP-ovih izvora (TE, TE-TO, HE i 50% NEK) za 2016. godinu je 223 g CO2/kWh.
 

Količina nisko i srednje te visokoradioaktivnog otpada po kWh za 2016. godinu
 
U Republici Sloveniji posluje NE Krško d.o.o. (Nuklearna elektrana Krško), u suvlasništvu HEP-a d.d. i GEN Energije (50%:50%). Hrvatska elektroprivreda preuzima 50% godišnje proizvedene električne energije na pragu NE Krško.

Tijekom 2016. godine u NE Krško proizvedeno je ukupno:
  • NSRAO (volumno): 4,27 x 10-9 m3/kWh(el) 
  • NSRAO neto (maseno): 2,914 x 10-6 kg/kWh(el)  ili 2914 µg/kWh(el)
  • VRAO – istrošeno gorivo – zamjena 56 gorivih elemenata u 2016. godini = 48.7 t U x 56/121 element u jezgri = 22 538.84 kg U
  • VRAO: 4.15 x 10-6 kg U/kWh(el)

Dodatne podatke o upravljanju utjecajima na okoliš možete pronaći u Izvješćima o održivosti HEP grupe. 

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.