EN
Obavijest o promjeni Uvjeta opskrbljivača za krajnjeg kupca kategorije poduzetništvo

Obavijest o promjeni Uvjeta opskrbljivača za krajnjeg kupca kategorije poduzetništvo

15.01.2021.
Novi Uvjeti opskrbljivača u značajnijem dijelu stupaju na snagu 01.03.2021., dok pojedine odredbe stupaju na snagu s kasnijim datumom.

HEP-Opskrba d.o.o. sukladno odredbama Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/20) (dalje: Opći uvjeti) obavještava kupce kategorije poduzetništvo da su na internetskoj stranici HEP Opskrbe  objavljeni novi, izmijenjeni Uvjeti opskrbljivača HEP-Opskrbe d.o.o. za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca kategorije poduzetništvo i za preuzimanje električne energije od krajnjih kupaca s proizvodnim postrojenjem kategorije poduzetništvo (dalje: novi Uvjeti opskrbljivača). Novi Uvjeti opskrbljivača donose se isključivo s ciljem usklađivanja s odredbama Općih uvjeta. Novi Uvjeti opskrbljivača u značajnijem dijelu stupaju na snagu 01.03.2021., dok pojedine odredbe stupaju na snagu s kasnijim datumom.

Izmjene u novim Uvjetima opskrbljivača u bitnijem su:  

  • odredbe novih Uvjeta opskrbljivača odnose se i na kupca s proizvodnim postrojenjem te isti sadrže i poseban članak Preuzimanje električne energije od krajnjeg kupca;
  • kupac može podnijeti prigovor na račun u roku od 20 dana od dana izdavanja računa, a opskrbljivač je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana zaprimanja urednog prigovora;
  • opskrbljivač je dužan obavijestiti kupca o svakoj promjeni uvjeta ugovora o opskrbi krajnjeg kupca, a osobito o promjeni dijela cijene koji se slobodno ugovara i/ili uvjeta opskrbljivača za opskrbu električnom energijom najkasnije 45 dana prije primjene novih uvjeta ugovora o opskrbi, uključujući i davanje obavijesti o pravu na raskid ugovora, a u slučaju neprihvaćanja promjena, opskrbljivač je dužan osigurati da kupac može slobodno i bez naknade raskinuti ugovor u slučaju povećanja cijene ili pružanja nepovoljnijih uvjeta;
  • opskrbljivač postaje najvažnija točka kontakta kod prijenosa prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže i ugovora o opskrbi krajnjeg kupca;
  • opskrbljivač postaje najvažnija točka kontakta kod promjene opskrbljivača prilikom promjene vlasništva građevine i sklapanja ugovora u slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe.


U skladu s člankom 9. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/20) (novi Opći uvjeti), zbog donošenja novih Uvjeta opskrbljivača HEP-Opskrbe d.o.o. za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca kategorije poduzetništvo i za preuzimanje električne energije od krajnjih kupaca s proizvodnim postrojenjem kategorije poduzetništvo (dalje: novi Uvjeti opskrbljivača), HEP-Opskrba d.o.o. obavještava krajnje kupce kategorije poduzetništvo o pravu na raskid Ugovora o opskrbi krajnjeg kupca.
Iako krajnji kupac može slobodno i bez naknade raskinuti ugovor o opskrbi krajnjeg kupca ako ne prihvati izmjene i dopune u slučaju da su za njega nepovoljnije, skrećemo pažnju kako se novi Uvjeti opskrbljivača donose isključivo radi usklađivanja sa odredbama Novih Općih uvjeta te slijedom navedenog nisu nepovoljniji za krajnjeg kupca.


 

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.