EN
Kontakt

Kontakt

Sektor za korporativne komunikacije

Hrvatska elektroprivreda d.d.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB


Tel: 01/ 63 21 893
Faks: 01/ 63 22 946

e-mail: odnosisjavnoscu@hep.hr
Kontakt