EN
Elektroprimorje Rijeka

Elektroprimorje Rijeka

Besplatni info telefon: 0800 300 412

 
Za opće informacije, prigovore i zahtjeve koristite e-mail adresu: info.dprijeka@hep.hr

Sjedište

Adresa: Viktora Cara Emina 2, 51 000 Rijeka
Fax: 051 204 204

Područna ispostava Rab

Adresa: Palit 142, 51 280 Rab
Fax: 051 20 48 51
Dežurni: 0800 300 412
 

Područna ispostava Opatija

Adresa: Varljenska cesta 9, 51 410 Opatija
Fax: 051 71 84 50
Dežurni: 0800 300 412

Područna ispostava Skrad

Adresa: Goranska 11, 51 311 Skrad
Fax: 051 81 03 07
Dežurni: 0800 300 412

Područna ispostava Crikvenica

Adresa: Vinodolska bb, 51 260 Crikvenica
Fax: 051 78 49 06 
Dežurni: 0800 300 412

Područna ispostava Krk

Adresa: Braće Juras 11, 51 500 Krk
Fax: 051 88 08 08 
Dežurni: 0800 300 412

Područna ispostava Cres-Lošinj

Adresa: Dražica 10, 51 550 Mali Lošinj
Fax: 051 20 49 09 
Dežurni: 0800 300 412