EN
Elektroprimorje Rijeka

Elektroprimorje Rijeka

Sjedište

Adresa: Viktora Cara Emina 2, 51 000 Rijeka
Telefon: 051 20 41 11
E-pošta: info.dprijeka@hep.hr
Fax: 051 204 204

Pogon Rab

Adresa: Palit 142, 51 280 Rab
Telefon: 051 20 41 11
Fax: 051 20 48 51
Dežurni: 0800 300 412
 

Pogon Opatija

Adresa: Varljenska cesta 9, 51 410 Opatija
Telefon: 051 20 41 11
Fax: 051 71 84 50
Dežurni: 0800 300 412

Pogon Skrad

Adresa: Goranska 11, 51 311 Skrad
Telefon: 051 20 41 11
Fax: 051 81 03 07
Dežurni: 0800 300 412

Pogon Crikvenica

Adresa: Vinodolska bb, 51 260 Crikvenica
Telefon: 0800 30 04 12
Fax: 051 78 49 06 
Dežurni: 0800 300 412

Pogon Krk

Adresa: Braće Juras 11, 51 500 Krk
Telefon: 051 20 41 11
Fax: 051 88 08 08 
Dežurni: 0800 300 412

Pogon Cres-Lošinj

Adresa: Dražica 10, 51 550 Mali Lošinj
Telefon: 051 20 41 11
Fax: 051 20 49 09 
Dežurni: 0800 300 412

Besplatni info telefon: 0800 300 412