EN
Skupština i Nadzorni odbor

Skupština i Nadzorni odbor

Skupština


Perica Jukić
predsjednik
 

Nadzorni odbor


Darko Kuča, dipl. ing. el.
predsjednik Nadzornog odbora

mr. sc. Branimir Delić, dipl. ing.
zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Snježana Barbarić, dipl. oec.
član Nadzornog odbora

Zrinka Zujić, dipl. iur.
član Nadzornog odbora

Ninoslav Petelin, dipl. ing.
član Nadzornog odbora