EN
Elektroistra Pula

Elektroistra Pula

Sjedište

Adresa: Vergerijeva 6, 52 100 Pula
Telefon: 052 52 75 00
E-pošta: info.dppula@hep.hr
Fax: 052 52 76 84
Dežurni: 098 29 87 12

Pogon Rovinj

Adresa: V. B. Lorenzetto bb, 52 210 Rovinj
Telefon: 052 52 72 00
Fax: 052 83 07 37
Dežurni: 098 25 51 60

Pogon Poreč

Adresa: Matije Vlašića 2, 52 440 Poreč
Telefon: 052 52 72 50
Fax: 052 45 14 34
Dežurni: 098 46 69 06

Pogon Buje

Adresa: Momjanska 1, 52 460 Buje
Telefon: 052 52 73 00
Fax: 052 77 23 97
Dežurni: 098 46 70 51

Pogon Buzet

Adresa: Sv. Ivana 4/1, 52 420 Buzet
Telefon: 052 52 73 50
Fax: 052 52 73 65
Dežurni: 098 36 65 09

Pogon Pazin

Adresa: D. Trinajstića 14, 52 000 Pazin
Telefon: 052 52 74 00
Fax: 052 62 44 06
Dežurni: 052 62 41 17
 

Pogon Labin

Adresa: Pulska 1, 52 220 Labin
Telefon: 052 52 74 50
Fax: 052 52 74 65
Dežurni: 098 21 58 56

Besplatni info telefon: 0800 300 411