EN
Prigovori i reklamacije

Prigovori i reklamacije


Ukoliko imate prigovor na postupanje operatora distribucijskog sustava, kao korisnik distribucijske mreže (korisnik mreže i/ili proizvođač električne energije), molimo vas da se obratite nadležnom distribucijskom području, pisanim putem, osobno na šalteru ili na info telefon.
Operatoru distribucijskog sustava možete podnijeti prigovor koji se odnosi na:
 • priključenje na mrežu
 • korištenje mreže (prekidi napajanja električnom energijom, kvaliteta napona,…)
 • mjerenje električne energije (točnost i pravodobnost očitanja, kvar mjernih uređaja, razmjena i pristup mjernim podacima,…)
 • promjena korisnika mreže (promjena vlasništva - prijepis)
 • promjena tarifnog modela i/ili kategorije potrošnje
 • promjena opskrbljivača
 • obustava i/ili uspostava isporuke električne energije
 • neovlaštena potrošnja električne energije
 • nestandardne usluge
 • ostale aktivnosti u djelokrugu rada operatora distribucijskog sustava.
 Operator distribucijskog sustava dužan je odgovoriti na pisani prigovor u roku od 15 dana od dana primitka.  
Ukoliko niste zadovoljni očitovanjem na pisani prigovor možete se obratiti Povjerenstvu za reklamacije potrošača u distribucijskom području (elektri). Povjerenstvo za reklamacije potrošača sastavljeno je od predstavnika udruga za zaštitu potrošača te predstavnika HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o.
Povjerenstvu za reklamacije potrošača možete se obratiti isključivo pisanim putem, na adresu nadležnog distribucijskog područja (elektre), s naznakom: „Za Povjerenstvo za reklamacije potrošača“.
Povjerenstvo za reklamacije potrošača dužno je donijeti oduku o reklamaciji u roku od 30 dana od dana primitka.
Ukoliko niste zadovoljni odlukom Povjerenstva za reklamacije potrošača, zaštitu svojih prava možete zatražiti od nadležnog suda.

Napomena:
Pravna osoba, koja nije zadovoljna očitovanjem operatora distribucijskog sustava na pisani prigovor, može zaštitu svojih prava zatražiti od nadležnog suda ili Hrvatske energetske regulatorne agencije.

 

Izvješće o radu

 • Izvješće o radu Povjerenstva za reklamacije za 2016. godinu (PDF)