EN
Elektra Slavonski Brod

Elektra Slavonski Brod

Sjedište

Adresa: Petra Krešimira IV br. 11, 35 000 Slavonski Brod
Telefon: 035 21 55 55
E-pošta: info.dpslavonskibrod@hep.hr
Fax: 035 44 47 17
Dežurni: 035 21 52 01  

Pogon Nova Gradiška

Adresa: Gajeva 12, 35 400  Nova Gradiška
Telefon: 035 21 57 00
Fax: 035 36 21 91
Dežurni: 035 21 57 00


                                                                                          

Besplatni info telefon: 0800 300 410