EN
Registar ugovora HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Registar ugovora HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/2016) i Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) objavljuje se registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma,  za društvo HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 

GODINA

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Ugovori o javnoj nabavi

2017. PDF  PDF
2016. PDF PDF
2015. PDF PDF
2014. PDF PDF
2013. PDF PDF
2012. PDF PDF