EN
Česta pitanja

Česta pitanja

Koji je rok za provedbu projekta?
Prihvatljivi su projekti koji se odvijaju u natječajnom razdoblju od 01. 03. 2018. do 28. 02. 2019. godine kada će biti rok za dostavu izvještaja.
 
U koje programsko područje se prijaviti?
Programska područja su detaljnije objašnjena u Uputi za prijavitelje.
Natječajna pravila u svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, ne dozvoljavaju davanje prethodnog mišljenja vezano za prihvatljivost prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškove navedene u prijavi.
 
Koji je važeći dokaz o upisu u Registar udruga?
Prihvatljivi dokazi o upisu u Registar udruga su:
  1. Preslika Rješenja o upisu u Registar udruga u koji je prijavitelj upisan prilikom osnutka ili
  2. Preslika Izvatka iz Registra udruga ne starijeg od tri mjeseca od dana raspisivanja natječaja ili
  3. Ispis iz Registra udruga s web stranica Ministarstva uprave ne stariji od tri mjeseca od dana raspisivanja natječaja.
 
Koji je važeći dokaz o upisu u sudski registar?
Prihvatljivi dokazi o upisu u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda su:
  1. Preslika Rješenja o upisu u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda u koji je prijavitelj upisan prilikom osnutka ili
  2. Preslika Izvatka iz sudskog registra ne starija od tri mjeseca od dana raspisivanja natječaja ili
  3. Izvadak iz sudskog registra (neslužbeni  primjerak) s web stranica sudskog registra (Ministarstvo pravosuđa) ne stariji od tri mjeseca od dana raspisivanja natječaja.
 
Pogrešan redoslijed prilaganja obaveznih dokaza?
Redoslijed kojim su priloženi dokumenti nije razloga za diskvalifikaciju, važno je da su uz prijavnicu priloženi svi traženi dokumenti.
 
Može li se novoosnovan udruga prijaviti na Natječaj?
Natječajnim pravilima nije ograničeno koliko minimalno mora proći od osnutka udruge da bi ona bila prihvatljiv prijavitelj.
 
Je li prijava uspješno poslana?
Nakon uspješno zaprimljene prijave, na e-mail adresu „kontakt osobe“ sustav šalje potvrdu o primitku s brojem pod kojim je prijava zaprimljena. Ukoliko prijavitelj ne dobije potvrdu o primitku, znači da njegova prijava nije uspješno zaprimljena.