EN
HEP-Opskrba plinom d.o.o.

HEP-Opskrba plinom d.o.o.

 

DJELATNOSTI

 

Društvo je nositelj poslovnih aktivnosti koje se odnose na obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, provođenje postupaka ugovaranja nabave energenata – plina te prodaje za potrebe korisnika javne usluge, za potrebe društava unutar HEP grupe i ostalih krajnjih kupaca, trgovine plinom, opskrbe plinom, pružanjem usluga u trgovini. Društvo obavlja poslove optimiranja plinskog portfelja HEP grupe. Poslovne aktivnosti Društva provode se i savjetovanjem u svezi s poslovanjem i upravljanjem te istraživanjem tržišta i ispitivanjem javnog mnijenja.

Vlada Republike Hrvatske je 2014. godine donijela Odluku o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina (NN 29/2014), kojom za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina određuje Hrvatsku elektroprivredu – dioničko društvo. Na temelju ugovora o međusobnim odnosima s HEP-om d.d., trgovačko društvo HEP-Opskrba plinom d.o.o. u ime i za račun HEP-a d.d. obavlja poslove opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina.


 

ORGANIZACIJA

 

Temeljnu unutrašnju organizaciju Društva čine sljedeće organizacijske jedinice:

 • Ured direktora,
 • Sektor za komercijalne poslove
 • Sektor za upravljanje i optimiranje
 • Služba za ekonomske poslove
 • Služba za pravne i regulatorne poslove


SKUPŠTINA I NADZORNI ODBOR

Skupština

 • Frane Barbarić, dipl.iur., predsjednik

Nadzorni odbor

 • Goran Slipac, predsjednik Nadzornog odbora
 • Robert Krklec, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 • Marko Dvorski, član Nadzornog odbora
 • Damir Matus, član Nadzornog odbora


UPRAVA I DIREKTORI

Uprava

Marko Blažević, dipl.ing., direktor
 • tel: 01/6322-364, fax: 01/6322-022
  marko.blazevic@hep.hr

Sektori

 • Sektor za upravljanje i optimiranje
   
 • Sektor za komercijalne poslove
  Igor Šadura, dipl.ing., direktor
  tel: 01/6322-303, fax: 01/6322-277
  igor.sadura@hep.hr

 

KUPCI


Kvaliteta plina


LINKOVI
SJEDIŠTE:

Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb


TEL:

(+385 1) 63 22 364
 

IBAN:

HR202360000110242421791


MATIČNI BROJ:

4220854
 

OIB:

01081785594

 
Kontakt