EN
Tomislav Rosandić, član Uprave

Tomislav Rosandić, član Uprave

Rođen 1975. Godine 1997. na Ekonomsku fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, diplomirao je ekonomiju, smjer: upravljanje financijama poduzeća. Prvo zaposlenje ima u Cibalae banci, gdje od  1997. godine radi kao analitičar vrijednosnih papira, a zatim kao direktor Sektora za poslovanje sa stanovništvom.

Od 2000. do 2002. voditelj je poslovnice Zagrebačke banke, a zatim jednu godinu član Uprave tvrtke Dilj d.d.. Od 2003. do 2005. predsjednik je Uprave Dilja d.o.o. u sastavu Nexe grupe, u kojoj zatim (od 2005.) postaje glavni financijski direktor Grupe, a potom i član Uprave i glavni financijski direktor Nexe grupe d.d. Prije imenovanja članom Uprave HEP-a d.d., od 2012. do 2014. bio je član Uprave i glavni financijski direktor Eurocable group d.d. Od 2010. zamjenik je predsjednika Nadzornog odbora Slatinske banke.

Od 2003. ovlašteni je investicijski savjetnik, a od 2007. certificirani član nadzornih odbora.
Kontakt