EN
Održivost i okoliš

Održivost i okoliš

Kao jedna od najvećih proizvodnih tvrtki u Hrvatskoj, te s obzirom na djelatnosti kojima se bavi i broj zaposle­nih, HEP je svjestan svojih utjecaja na okoliš. Stoga teži biti pozitivan primjer upravljanja tim utjecajima kako bi ih spriječio te poduzima aktivnosti i mjere za sanaciju i vraćanje okoliša u prvobitno stanje u najvećoj mogućoj mjeri, ukoliko do onečišćenja dođe.

HEP grupa kontinuirano ulaže u zaštitu okoliša, od usa­vršavanja djelatnika koji se bave poslovima zaštite oko­liša, preko ulaganja u modernizaciju elektroenergetskih objekata, do unaprjeđenja izvještavanja nadležnim in­stitucijama, jedinicama lokalne samouprave i zaintere­siranoj javnosti.

Na ovom mjestu možete dobiti informacije o:
Imate li pitanja, obratite nam se putem kontakt obrasca.
 
Kontakt