EN
Ugovaranje opskrbe

Ugovaranje opskrbe

Kupci kućanstava s odabranim ili zakonom određenim opskrbljivačem zaključuju ugovor o opskrbi plinom na neodređeno vrijeme (što ne isključuje mogućnost promjene opskrbljivača) suglasno Općim uvjetima opskrbe plinom, a opskrbljivač u svoje ime za račun kupaca zaključuje s distributerom plina kod kojega kupac ima priključak na mrežu, ugovor o distribuciji i isporuci plina suglasno Općim uvjetima korištenja distribucijskog sustava (Prilog 3. Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava). Preduvjet za zaključivanje ugovora o opskrbi jest da kupac ima priključak na distribucijsku mreži što dokazuje ugovorom o priključenju. Ugovor o opskrbi zaključuje se prema tipskome obrascu ugovora o opskrbi plinom (PDF).