EN
Očitanje potrošnje

Očitanje potrošnje

Distributer kao isporučitelj plina na kraju obračunskog razdoblja obavlja očitanje mjernih uređaja na obračunskom mjernom mjestu kupca, suglasno propisanim Mrežnim pravilima, i to:
  • redovitim očitanjem posljednjega dana u mjesecu ± 6 dana,
  • godišnjim očitanjem s 30. lipnja ± 15 dana i
  • izvanrednim očitanjem u slučaju promjene cijena unutar obračunskog razdoblja.
 
Ako distributer prilikom očitanja nije imao pristup mjernome mjestu, ostavlja pisanu obavijest da kupac može sam očitati plinomjer i dostaviti stanje na jedan od sljedećih načina:
  • putem WEB, Android i iOS aplikacije
  • putem web aplikacije Moj račun (Adobe Flash Player)
  • pozivom na besplatni broj telefona 0800 88 13 ili
  • osobnim dolaskom na šalter u sjedištu HEP Plina ili mjesno nadležnom sjedištu Pogona
 
Ako distributer ne raspolaže podatkom o potrošnji plina (jer nije imao pristup mjernome mjestu, ili kupac ne dostavi podatak o potrošnji na temelju obavijesti, ili utvrdi neispravnost plinomjera) ima pravo procijeniti količinu plina prema prosječnoj količini isporučenoj u odgovarajućem prethodnom obračunskom razdoblju. Iznimno, kupac može s distributerom plina ugovoriti samoočitanje potrošnje plina prema uvjetima iz tipskog ugovora o samoočitanju.
 
Na temelju podataka o isporučenom volumenu plina, distributer utvrđuje energiju isporučenog plina izraženu u kWh, kao umnožak količine, plina (volumena plina) i ogrjevne vrijednosti isporučenoga plina koja je izražena u kWh/m3.