EN
Obračun i plaćanje

Obračun i plaćanje

Račun za potrošeni plin u kućanstvima  ispostavlja se se mjesečno (izvan sezone grijanja dvomjesečno), a utvrđuje se na temelju podataka distribucije o isporučenim količinama plina i propisanih (reguliranih) cijena i PDV-a. Račun za potrošeni plin u kućanstvima koja se koriste tržišnom uslugom opskrbe također se ispostavlja mjesečno (izvan sezone grijanja dvomjesečno), a utvrđuje se na temelju podataka distribucije o isporučenim količinama plina i  ugovorenih cijena i  PDV-a. Uz obračun (račun) kupcima se dostavlja  uplatnica kojom se može platiti obveza bez plaćanja naknade platnog prometa na mjestima koja su naznačena na računu.