EN
Paket 1

Paket 1


Investicijske mjere - ESCO projekti po povoljnim uvjetima financiranja

Paket 1 obuhvaća implementaciju projekta energetske učinkovitosti po povoljnoj kamati u okviru Programa do visine od 20% (dvadeset posto) opskrbnog dijela računa koji se odnosi na potrošenu električnu energiju bez poreza, trošarina i naknada u proteklih 12 mjeseci, koja se množi s brojem godina trajanja ugovora o opskrbi električnom energijom s HEP-Opskrbom.
 
Pravo na pogodnost iz Paketa 1 kupac ostvaruje uz ispunjenje uvjeta koji se odnosi na količinu godišnje potrošnje električne energije, utvrđene u Tablici segmentacije, i uz kumulativno ispunjenje slijedećih uvjeta:
  • kupac nema nepodmirenih dospjelih računa prema HEP-Opskrbi i HEP-ESCO-u,
  • kupac ima sklopljen ugovor s HEP Opskrbom,
  • kupac zadovoljava uvjete kreditne sposobnosti HEP-ESCO-a, prema standardnim uvjetima HEP-ESCO-a,  
  • kupac dostavi tražene instrumente osiguranja plaćanja,
  • kupac uredno izvršava ostale ugovorne obveze prema HEP-ESCO-u,
  • kupac bezuvjetno i bez naknade ustupa HEP-ESCO-u pravo da u svoje ime i za svoj račun unese podatke i dokaze o ostvarenim uštedama na projektima u Sustav za praćenje, mjerenje i   verifikaciju ušteda energije na nacionalnoj razini.
Ovaj paket trenutno nije raspoloživ za kupce iz Republike Srbije i Republike Bosne i Hercegovine.

Za detaljne informacije o paketima Programa pogodnosti i Uvjetima korištenja koristite e-mail: program.pogodnosti@hep.hr.

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.