EN
Zaštita od elektromagnetskih polja

Zaštita od elektromagnetskih polja

S obzirom na princip rada elektroenergetske mreže, elementi distribucijske mreže izvori su elektromagnetskih polja ekstremno niskih frekvencija (mrežna frekvencija 50 Hz). Samim stavljanjem elementa pod napon on postaje izvor električnog polja, a  protjecanjem struje kroz njega, postaje i izvor magnetskog polja. Električna i magnetska polja koja nastaju u okolini distribucijske mreže prilikom njezinog rada su svojevrstan popratni efekt, kratkog su dometa i drastično padaju njihove razine prilikom udaljavanja od samog izvora.
 
Odmah po donošenju zakonske i pripadajuće podzakonske regulative u Republici Hrvatskoj iz ove domene (krajem 2003. godine), HEP ODS je započeo sustavno provoditi propisane mjere, s krajnjim ciljem zaštite stanovništva od izloženost razinama polja iznad graničnih razina. Izrađene su studije značaja tipskih izvora elektromagnetskih polja koje posjeduje HEP ODS (nadzemnih vodova, podzemnih kabela i tansformatorskih stanica), temeljem čijih je rezultata i ocjene  malog značaja s aspekta elektromagnetskih polja nadležno ministarstvo oslobodile HEP ODS obveza proračuna, prvih i periodičkih mjerenja razina elektromagnetskih polja te traženja odobrenja za izgradnju i uporabu za izvore polja.

Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja, donesenim krajem 2014. godine, poništene su postojeće studije i rješenja te su pred HEP ODS stavljene nove obveze, čije ispunjavanje je u tijeku. S obzirom da su kriteriji značaja sada vezani uz granične razine električnog i magnetskog polja, što je u skladu sa svim preporukama relevantnih međunarodnih tijela koja se bave zaštitom od elektromagnetskih polja, ne sumnjamo u ponovno uspješno ispunjavanje svih obveza iz Pravilnika.