EN
Racionalno gospodarenje resursima

Racionalno gospodarenje resursima

HEP ODS je korisnik velikog broja poslovnih zgrada, elektroenergetskih objekata i pripadajuće infrastrukture te voznog parka u kojima se svakodnevno koriste resursi neophodni za obavljanje naše djelatnosti. Naša težnja je racionalno gospodariti resursima u cilju njihove što bolje iskoristivosti.

U tom smislu vodimo povećanu brigu o racionalnom korištenju materijala, o potrošnji energenata i vode na svima našim lokacijama. Redovitim praćenjem i analiziranjem potrošnje resursa stvaramo preduvjete za provedbu  mjera s ciljem njihovog smanjenja, od kojih se posebno mogu izdvojiti:
  • zamjena dotrajalih vozila visoke starosti s novim vozilima koji imaju znatno nižu prosječnu potrošnju goriva,
  • optimiziranje hlađenja i grijanja poslovnih i pogonskih prostora,
  • zamjena energetski neučinkovitih plamenika u kotlovnicama s učinkovitijim novim plamenicima,
  • provedba energetskih pregleda poslovnih zgrada i provedba mjera energetske učinkovitosti,
  • provedba mjera smanjenja gubitaka električne energije u distribucijskoj mreži.
 

Racionalnim gospodarenjem resursima osiguravaju se značajne dugoročne uštede u gospodarskim planovima HEP ODS-a, koje se ostvaraju jednim dijelom zahvaljujući promjenama navika zaposlenika, a drugim dijelom investicijskim aktivnostima, čija je isplativost neupitna, a korist je višestruka.

Temeljno opredjeljenje Društva u upravljanju energijom je postizanje trajnog poboljšavanja energetskih performansi na svim poslovnim objektima, opremi i uređajima, uključujući i smanjenje gubitaka u distribucijskoj mreži kroz implementiran sustav upravljanja energijom prema međunarodnoj normi ISO 50001:2018.