EN
Sigurnost i okoliš

Sigurnost i okoliš

Zaštita zdravlja i sigurnosti radnika, očuvanje okoliša te učinkovito gospodarenje energijom dio su poslovne strategije Društva, koje su implementirane kroz  sustave upravljanja prema međunarodnim normama.

HEP ODS sustavno provodi i mjere racionalnog gospodarenja resursima, monitoring emisija u okoliš i zbrinjavanje otpada, te kontinuirane edukacije o zaštiti od kemikalija i njihovom sigurnom zbrinjavanju, primjenjujući najviše standarde sigurnosti i očuvanja okoliša.

Svjesni odgovornosti i utjecaja naših aktivnosti na okoliš, sustavno potpomažemo aktivnosti na očuvanju biološke raznolikosti, a naši radnici već tradicionalno sudjeluju u mjerama zaštite populacije bijele rode.