EN
Sigurnost i okoliš

Sigurnost i okoliš

Sigurnost i zaštita okoliša nezaobilazan su dio naše poslovne politike. HEP ODS sustavno provodi mjere racionalnog gospodarenja resursima, monitoring emisija u okoliš i zbrinjavanje otpada.

Provodimo kontinuirane edukacije o zaštiti od kemikalija i njihovom sigurnom zbrinjavanju, primjenjujući najviše standarde sigurnosti i očuvanja okoliša.

Svjesni odgovornosti i utjecaja naših aktivnosti na okoliš, sustavno potpomažemo aktivnosti na očuvanju biološke raznolikosti, a naši radnici već tradicionalno sudjeluju u mjerama zaštite populacije bijele rode.