EN
Sigurnost i održivi razvoj

Sigurnost i održivi razvoj


U HEP ODS-u uspostavljen je sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti te je osigurano sudjelovanje, savjetovanje i komunikacija o zdravlju i sigurnosti radnika na radnom mjestu.
 
Temeljno opredjeljenje Društva u učinkovitom upravljanju energijom je postizanje trajnog poboljšavanja energetskih performansi na svim poslovnim objektima, službenim vozilima, opremi i uređajima, uključujući i smanjenje gubitaka u distribucijskoj mreži. HEP ODS, svjestan svojih utjecaja na okoliš, donio je Politiku upravljanja okolišem i energijom.
 
Svjesni odgovornosti i utjecaja naših aktivnosti na okoliš, sustavno potpomažemo aktivnosti na očuvanju biološke raznolikosti, a naši radnici već tradicionalno sudjeluju u mjerama zaštite populacije bijele rode.
 
HEP ODS implementirao je i certificirao tri sustava upravljanja prema međunarodnim normama: ISO 14001, ISO 50001 i ISO 45001.