EN

Zašto mi je napravljena procjena stanja brojila?

Prema Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/20), obračun (utvrđivanje mjernih podataka za obračun) za obračunsko mjerno mjesto s odobrenim samoočitanjem izrađuje se za kalendarski mjesec prema stanju brojila na zadnji dan u kalendarskom mjesecu. Stanje brojila električne energije preračunava se na zadnji dan u mjesecu, temeljem dostavljenog stanja brojila električne energije tijekom zadnjih 7 dana kalendarskog mjeseca na koji se odnosi obračun, ukoliko stanje brojila nije dostavljeno na zadnji dan u kalendarskom mjesecu.
Kod ovog načina obračuna mala je vjerojatnost odstupanja preračunatog stanja brojila na zadnji dan u mjesecu u odnosu na stvarno stanje, obzirom na kratko vremensko razdoblje na koje se odnosi preračunavanje (maksimalno 7 dana) i činjenicu da se stanje preračunava prema stvarno ostvarenoj potrošnji u tom kalendarskom mjesecu.
 
Stanje brojila dostavlja se putem sljedećih komunikacijskih kanala:
•             web aplikacija Moja mreža - https://mojamreza.hep.hr/
•             poziv na besplatni broj govornog automata za dostavu očitanja 0800 0555 ili 0800 300 401-421 – na izborniku birati 1