EN
Financijski podaci

Financijski podaci

Godišnji financijski podaci temeljem revidiranih konsolidiranih financijskih izvještaja za zadnje tri godine

  2017. 2018. 2019.
  - HRK 000 -
Poslovni prihodi 14.969.285 15.198.300 15.515.243
Poslovni rashodi 12.674.462 13.539.843 13.820.941
Neto profit 1.300.299 1.364.752 1.402.645
EBITDA 3.749.486 3.876.800 3.967.900
EBIT 2.294.823 1.658.457 1.694.302
Ukupna imovina 38.851.557 40.349.629 42.558.011
Investicije* 2.431.933 2.376.070 3.386.600
  - u GWh -
Prodaja električne energije** 17.350 17.462 18.256
Prodaja topline  1.914 1.823 1.783
Prodaja plina - veleprodaja 6.200 5.918 5.810
Prodaja plina - maloprodaja 1.414 1.398 1.458
Proizvodnja iz HE 5.004 6.939 5.849
Proizvodnja iz TE 4.044 3.206 3.709
Proizvodnja iz NE Krško 2.984 2.745 2.766
Nabava električne energije  7.845 6.982 8.258
Proizvodnja topline 2.302 2.255 2.223
*Uključuje NEK
** Prodaja električne energije u RH i inozemstvu


Polugodišnji financijski podaci temeljem nerevidiranih konsolidiranih financijskih izvještaja za zadnje tri godine

  30.06.2018. 30.06.2019. 30.06.2020.
     - HRK 000 -
Poslovni prihodi 7.572.860 7.845.154 7.139.726
Poslovni rashodi 6.191.952 6.812.453 5.950.101
Neto profit 1.172.666 859.274 959.586
EBITDA 2.501.186 3.522.174 3.991.184
EBIT 1.380.908 1.032.701 1.189.625
Ukupna imovina 39.207.917 42.558.011 42.693.709
    - u GWh -
Prodaja električne energije 8.857 9.113 7.474
Prodaja topline  1.057 1.076 1.044
Prodaja plina - veleprodaja 3.485 3.458 2.680
Prodaja plina - maloprodaja 825 863 972
Proizvodnja iz HE 4.425 2.930 2.461
Proizvodnja iz TE 1.349 1.659 1.652
Proizvodnja iz NE Krško 1.235 1.504 1.513
Nabava električne energije  3.090 4.287 3.119
Proizvodnja topline 1.263 1.316 1.263