Cjenik usluga i smještaja

Cjenik usluga i smještaja

 

Cjenik programa za stručno usavršavanje (verificirani programi Ministarstva znanosti i obrazovanja)

  
R. br. Naziv programa Trajanje Cijena po polazniku
1. Elektromonter/ka - specijalist/ica za rad pod naponom na niskom naponu 10 dana
6.600 kn
+ 0 % PDV
2. Elektromonter/ka - specijalist/ica za nadzemne mreže na niskom naponu 10 dana
5.200 kn
+ 0 % PDV
3. Elektromonter/ka - specijalist/ica za kabelske mreže NN 10 dana
5.940 kn
+ 0 % PDV
4. Elektromonter/ka - specijalist/ica za unutarnje instalacije NN 10 dana
4.600 kn
+ 0 % PDV
5. Monter/ka-specijalist/ice za nadzemne mreže na niskom naponu 10 dana
4.200 kn
+ 0 % PDV
6. Elektroenergetski/a tehničar/ka - specijalist/ica za mjerenja 5 dana
5.200 kn
+ 0 % PDV
7. Elektromonter/ka - specijalist/ica za čišćenje pod naponom na niskom i srednjem naponu 5 dana
5.800 kn
+ 0 % PDV
8. Elektroenergetski/a tehničar/ka - specijalist/ica za brojila 5 dana
4.200 kn
+ 0 % PDV
9. Uklopničar/ka 5 dana
2.600 kn
+ 0 % PDVCjenik smještaja

 
Cijena smještaja za sudionike po osobi i danu u dvokrevetnoj sobi
(noćenje s doručkom)
180 kn
+ 13 % PDV
Boravišna pristojba po osobi i danu 5 kn
   
Trošak organizacije obuke po osobi i danu
(prostor, projektor, literatura, potrošni radni materijal u kabinetu i na poligonu…)
150 kn
+ 25 % PDV
    


 

Cjenik programa za stručno osposobljavanje (verificirani programi Ministarstva znanosti i obrazovanja)

  

R. Br. Naziv programa Trajanje Cijena po polazniku
1. Rukovatelj hidrauličnom platformom 3 dana 1.150 kn
+ 0 % PDV
2. Rukovatelj autodizalicom 3 dana 1.550 kn
+ 0 % PDV
3. Rukovatelj motornim kosilicama 2 dana 850 kn
+ 0 % PDV
4. Rukovatelj lančanom motornom pilom 2 dana 850 kn
+ 0 % PDV
Napomena: Obuka se može održati i u prostoru poslodavca prema dogovoru
  
Trošak organizacije obuke po osobi i danu
(literatura, putovanje, predavači,…)
70 kn
+ 25% PDV
 
   


Cjenik tečajeva i seminara
  

R. Br. Naziv programa Trajanje Cijena po polazniku
1. Informativni tečaj za rukovoditelje RPN 3 dana
1.200 kn
+ 25 % PDV
2. Seminar za članice HEP d.d. 1 – 3 dana
80 kn po osobi i danu
+ 25 % PDV
3. Radne grupe za članice HEP d.d. 1 – 5 dana
80 kn po osobi i danu
+ 25 % PDV
6. Seminari (vanjski korisnici) 1 – 5 dana
120 kn po osobi i danu
+ 25 % PDV
8. Prezentacije 1 – 2 dana
70 kn po osobi i danu
+ 25 % PDV
 

 

Cjenik smještaja

 
Cijena smještaja za sudionike po osobi i danu u dvokrevetnoj sobi
(noćenje s doručkom)
180 kn
+ 13 % PDV
Cijena smještaja za sudionike po osobi i danu u jednokrevetnoj sobi
(noćenje s doručkom)
240 kn
+ 13 % PDV
Boravišna pristojba po osobi i danu 5 kn

  

Trošak organizacije obuke po osobi i danu
(sala, računala, projektor, radne ploče, radna dokumentacija, osvježenje u pauzi…)
250 kn 
+ 25 % PDV
    Cjenik usluga ispitivanja opreme u kontrolno-ispitnom laboratoriju
  

Naziv programa Jedinična cijena [kn] bez PDV
Izolacijske motke, štapovi, ljestve
150,00
Indikatori i komparatori napona
150,00
Kliješta za vađenje VN osigurača
150,00
Izolacijska platforma (klupa)
150,00
Izolacijske rukavice (par)  60,00 / par
Izolacijske ploče i pregrade 150,00
Izolacijski tepisi i pokrivači 150,00
Kratkospojna i uzemljivačka oprema 100,00
Izolacijska obuća za niskonaponska postrojenja 60,00 / par