EN
Postupci

Postupci

Informacije o postupcima javne nabave objavljuju se na službenim internetskim stranicama HEP-a u aplikaciji  nabava.hep.hr.

Osim osnovnih informacija, objavljuju se i dokumentacije za nadmetanje te odluke o odabiru i poništenju. Te se odluke objavljuju i u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Od 1.1.2017. godine,  sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16) , objavljuju se i prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.