EN
Registar ugovora Hrvatska elektroprivreda d.d.

Registar ugovora Hrvatska elektroprivreda d.d.

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/2016) i Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) objavljuje se registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, za društvo Hrvatska elektroprivreda- dioničko društvo.

GODINA Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi
sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma
Ugovori o javnoj nabavi
2021. PDF PDF
2020. PDF PDF
2019. PDF PDF
2018. PDF PDF
2017. PDF  PDF
2016. PDF PDF
2015. PDF PDF