EN
Registar ugovora HEP-Telekomunikacije d.o.o.

Registar ugovora HEP-Telekomunikacije d.o.o.

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/2016) i Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) objavljuje se registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, za društvo HEP-Telekomunikacije d.o.o.
 

GODINA

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Ugovori o javnoj nabavi

2019. PDF PDF
2018. PDF PDF
2017. PDF  PDF
2016. PDF -
2015. PDF -
2014. PDF -