EN
Registar ugovora HEP-Opskrba plinom d.o.o.

Registar ugovora HEP-Opskrba plinom d.o.o.

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/2016) i Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) objavljuje se registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, za društvo HEP -Opskrba plinom d.o.o.


 

GODINA

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Ugovori o javnoj nabavi

2017. -  -
2016. PDF PDF
2015. PDF -
2014. PDF -
 


Društvo HEP-Opskrba plinom d.o.o. 31. prosinca 2018. pripojeno je društvu HEP-Trgovina d.o.o.