EN
Registar ugovora HEP-OIE d.o.o.

Registar ugovora HEP-OIE d.o.o.

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/2016) i Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) objavljuje se registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, za društvo HEP -Obnovljivi izvori energije d.o.o.
 

GODINA

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Ugovori o javnoj nabavi

2015.    
2014. - -
2013. - PDF
2012. - -


Sredinom 2015. društvo je pripojeno društvu HEP-Proizvodnja d.o.o.