EN
Rezultati natječaja 2019./2020.

Rezultati natječaja 2019./2020.

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. objavila je 13. siječnja 2020. godine Natječaj za dodjelu stipendija redovnim učenicima završnih razreda srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. i Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima diplomskih studija za akademsku godinu 2019./2020. na svojim službenim stranicama www.hep.hr s mogućnošću prijave kandidata od 14. do 28. siječnja 2020. godine (15 dana).
 
Pravovremeno pristigle prijave razmatrane su prema uvjetima i kriterijima iz natječaja.
 
Na temelju Odluke o prihvaćanju rezultata Natječaja za dodjelu stipendija redovnim učenicima završnih razreda srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. od 12. ožujka 2020. godine ispunjeni su uvjeti za dodjelu 36 stipendija u sljedećim organizacijskim jedinicama društava HEP grupe:
 
Redni broj Društvo / organizacijska jedinica
(buduće mjesto rada)
Broj stipendija
1. HEP d.d., Sektor za informacijsko-komunikacijske tehologije, Područna služba Zagreb (Zagreb) 1
2. HEP-Proizvodnja d.o.o., Proizvodno područje HE Jug, GHE Zakučac (Omiš) 3
3. HEP-Proizvodnja d.o.o., Proizvodno područje HE Jug, GHE Miljacka (Oklaj) 2
4. HEP-Proizvodnja d.o.o., TE Rijeka (Kostrena) 2
5. HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Sisak (Sisak) 2
6. HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., Pogon Osijek (Osijek) 2
7. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić (Gospić) 7
8. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica (Virovitica) 2
9. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb (Zagreb) 1
10. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica (Koprivnica) 2
11. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Varaždin (Varaždin) 2
12. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec (Čakovec) 1
13. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split,Terenska jedinica Trogir (Trogir) 1
14. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Terenska jedinica Metković (Metković) 1
15. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Terenska jedinica Makarska (Makarska) 1
16. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Elektrodalmacija Split (Split) 3
17. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek (Osijek) 3
UKUPNO 36
 
 
Na temelju Odluke o prihvaćanju rezultata Natječaja za dodjelu stipendija redovnim studentima diplomskih studija za akademsku godinu 2019./2020. od 12. ožujka 2020. godine ispunjeni su uvjeti za dodjelu 31 stipendije u organizacijskim jedinicama društava HEP grupe:
 
Za 1. godinu diplomskog studija:
Redni broj Društvo / organizacijska jedinica
(buduće mjesto rada)
Broj stipendija
1. HEP d.d., Sektor za informacijsko-komunikacijske tehologije, Područna služba Osijek (Osijek) 1
2. HEP-Proizvodnja d.o.o., TE Rijeka (Kostrena) 3
3. HEP-PLIN d.o.o., Sektor za distribuciju (Osijek) 1
4. HEP-Trgovina d.o.o. (Zagreb) 1
5. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ (Križ) 1
6. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb (Zagreb) 7
7. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić (Gospić) 1
8. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek (Osijek) 1
9. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok (Zabok) 2
10. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac (Karlovac) 1
11. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica (Virovitica) 1
12. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica (Koprivnica) 1
13. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Bjelovar (Bjelovar) 1
UKUPNO 22
 
 
Za 2. godinu diplomskog studija:
Redni broj Društvo / organizacijska jedinica
(buduće mjesto rada)
Broj stipendija
1. HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Sisak (Sisak) 1
2. HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., Pogon Osijek (Osijek) 1
3. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić (Gospić) 1
4. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Terenska jedinica Vis (Vis) 1
5. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Terenska jedinica Ploče (Ploče) 1
6. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Požega (Požega) 1
7. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec (Čakovec) 1
8. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Bjelovar (Bjelovar) 1
9. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek (Osijek) 1
UKUPNO 9

Svi kandidati prijavljeni na pojedini natječaj bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
Izabrani kandidat s Hrvatskom elektroprivredom sklopit će ugovor o stipendiranju kojim se reguliraju međusobna prava i obveze. Ugovorom stipendist ostvaruje financijsku potporu tijekom školovanja/studiranja te zasniva radni odnos u svojstvu pripravnika na neodređeno vrijeme nakon stjecanja završne svjedodžbe / diplome, uz obvezu ostanka na radu u cijelosti u društvu / organizacijskoj jedinici (proizvodno područje, terenska jedinica) HEP grupe koja ga je stipendirala.
 
Ako koji od izabranih kandidata za dodjelu stipendije odustane od stipendije, izabrat će se sljedeći kandidat s rang-liste koji je udovoljio kriterijima natječaja, a prednost će ostvariti kandidat koji je ostvario veći broj bodova.