EN
Rezultati natječaja 2018./2019.

Rezultati natječaja 2018./2019.

Hrvatska elektroprivreda d.d. objavila je 7. studenoga 2018. godine Natječaj za dodjelu stipendija redovnim učenicima završnih razreda srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. i Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima diplomskih studija za akademsku godinu 2018./2019. na svojoj službenoj stranici www.hep.hr s mogućnošću prijave kandidata od 8. do 22. studenoga 2018. godine
(15 dana).
Pravovremeno pristigle prijave razmatrane su prema uvjetima i kriterijima iz natječaja.

Na temelju Odluke o prihvaćanju rezultata Natječaja za dodjelu stipendija redovnim učenicima završnih razreda srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. od 20. prosinca 2018. godine ispunjeni su uvjeti za dodjelu 7 stipendija u sljedećim organizacijskim jedinicama / terenskim jedinicama društva HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.:
 
Redni broj Društvo / organizacijska jedinica / terenska jedinica
(buduće mjesto rada)
Broj stipendija
1. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica (Koprivnica) 1
2. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica (Virovitica) 1
3. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split (Split) 3
4. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Terenska jedinica Metković (Metković) 1
5. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Terenska jedinica Krk (Krk) 1
UKUPNO 7
 
Na temelju Odluke o prihvaćanju rezultata Natječaja za dodjelu stipendija redovnim studentima diplomskih studija za akademsku godinu 2018./2019. od 20. prosinca 2018. godine ispunjeni su uvjeti za dodjelu 14 stipendija u društvima / organizacijskim jedinicama / terenskim jedinicama / proizvodnim područjima HEP grupe:
 
Za 1. godinu diplomskog studija:
 
Redni broj Društvo / organizacijska jedinica / proizvodno područje
(buduće mjesto rada)
Broj stipendija
1. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split (Split) 1
2. HEP-Proizvodnja d.o.o., Proizvodno područje hidroelektrane Sjever (Varaždin) 1
3. HEP-Trgovina d.o.o. (Zagreb) 1
UKUPNO 3
 
Za 2. godinu diplomskog studija:
 
Redni broj Društvo / organizacijska jedinica / terenska jedinica / proizvodno područje
(buduće mjesto rada)
Broj stipendija
1. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka (Rijeka) 4
2. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split (Split) 2
3. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Terenska jedinica Makarska (Makarska) 1
4. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Terenska jedinica Brač (Supetar) 1
5. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Slavonski Brod (Slavonski Brod) 1
6. HEP-Proizvodnja d.o.o., Proizvodno područje hidroelektrane Zapad (Rijeka)  1
7. HEP-Proizvodnja d.o.o., Proizvodno područje hidroelektrane Jug, RHE Velebit (Obrovac)  1
UKUPNO 11
 
Svi kandidati prijavljeni na pojedini natječaj bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Izabrani kandidat s Hrvatskom elektroprivredom sklopit će ugovor o stipendiranju kojim se reguliraju međusobna prava i obveze. Ugovorom stipendist ostvaruje financijsku potporu tijekom školovanja/studiranja te zasniva radni odnos u svojstvu pripravnika na neodređeno vrijeme nakon stjecanja završne svjedodžbe/diplome uz obvezu ostanka na radu u cijelosti u društvu / organizacijskoj jedinici (proizvodno područje, terenska jedinica) HEP grupe koja ga je stipendirala.

Ako koji od izabranih kandidata za dodjelu stipendije odustane od stipendije, izabrat će se sljedeći kandidat s rang-liste koji je udovoljio kriterijima natječaja, a prednost će ostvariti kandidat koji je ostvario veći broj bodova.

Zahvaljujemo svim kandidatima na prijavi i iskazanom interesu za stipendiju Hrvatske elektroprivrede.