EN
Rezultati natječaja 2015./2016.

Rezultati natječaja 2015./2016.


Hrvatska elektroprivreda d.d. objavila je 20. svibnja 2016. godine Natječaj za dodjelu stipendija izvrsnim redovnim studentima diplomskih studija za akademsku godinu 2015./2016. (u daljnjem tekstu: natječaj) na svojoj službenoj stranici www.hep.hr.
 
Obavijest o natječaju objavljena je tri puta u nacionalnim medijima: 21. svibnja 2016. godine u Jutarnjem listu, Večernjem listu, 24 sata, Slobodnoj Dalmaciji, Novom listu i Glasu Slavonije te 28. svibnja i 1. lipnja 2016. godine u Jutarnjem listu, Večernjem listu i 24 sata.
 
Rok za prijavu bio je 15 dana od dana objave natječaja, tj. do 4. lipnja 2016. godine. 
 
Pravovremeno pristigle prijave razmatrane su prema obveznim i poželjnim uvjetima propisanima natječajem. Utvrđeno je da 6 kandidata zadovoljava uvjete za dodjelu stipendije Hrvatske elektroprivrede d. d., što je i potvrđeno Odlukom o prihvaćanju rezultata Natječaja za dodjelu stipendija izvrsnim redovnim studentima diplomskih studija za akademsku godinu 2015./2016. od 21. lipnja 2016. godine.
 
Popis kandidata koji zadovoljavaju uvjete za dodjelu stipendije Hrvatske elektroprivrede d.d.
 
Redni broj Ime i prezime Društvo/organizacijska jedinica

potencijalno buduće mjesto rada stipendista
1. Borna Bićanić HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, HE Dubrovnik
2. Dominik Šekrst HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Zapad, Glavna HE Gojak
3. Ivan Andrić HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split
4. Mihovil Vukušić HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ
5. Deni Prhal HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac
6. Sara Raos HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac
 

Izabrani kandidati će s Hrvatskom elektroprivredom sklopiti ugovor o stipendiranju kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.  Ugovorom stipendisti ostvaruju financijsku potporu tijekom studiranja te mogućnost zapošljavanja nakon stjecanja diplome u društvima/organizacijskim jedinicama HEP grupe koje su ih stipendirale.