EN
Trening centar

Trening centar

HEP ESCO, u okviru usluge uvođenja sustavnog gospodarenje energijom, nudi edukaciju zaposlenika kod klijenata, prilagođenu njegovoj djelatnosti i specifičnim potrebama. Uz procedure i alate te investicijske mjere, jedan od najvažnijih faktora gospodarenja energijom su ljudi. Zaposlenicima koji značajno utječu na potrošnju energije najčešće je potrebna informacija, edukacija i motivacija, kako bi na adekvatan način uskladili svoje svakodnevno ponašanje s politikom i strategijom poslodavca koji je odlučio racionalno gospodariti energijom u svojoj organizaciji.

4 EDUKACIJSKA MODULA HEP ESCO-a:

RADIONICA 'ZELENO POSLOVANJE'

Motivacijska radionica kojom se podiže svijest djelatnika o važnosti racionalnog korištenja energije u okviru redovitih aktivnosti.
Cilj edukacijskih aktivnosti je osvijestiti kako male promjene ponašanja na razini pojedinca mogu učiniti velike promjene na razini organizacije.
Edukacija „Zeleno poslovanje“ može se nuditi i kao dio obavezne edukacije u provedbi norme ISO 50001.
Program se prilagođava specifičnim zahtjevima i karakteristikama organizacije („tailor made“).
 

 
RADIONICA 'GOSPODARENJE ENERGIJOM PRIMJENOM NORME ISO 50001'

Polaznike se želi upoznati s energetskim performansama, ciljevima i planom za postizanje ušteda i pripremiti ih za uvođenje certifikacije prema normi HRN EN ISO 50001.
Cilj radionice je prenijeti polaznicima informacije i znanja potrebna za ispunjenje njihove uloge kod primjene HRN EN ISO 50001 u svojoj organizaciji, specifično ona koja se tiču energetskih performansi.
 
Više o radionici

 
TEČAJ ZA ENERGETSKE MENADŽERE

Dvodnevni tečaj, namijenjen odgovornima za energetiku kao i odgovornima za upravljanje objektima u privatnom i javnom sektoru.
Cilj tečaja je podignuti postavljene standarde u ovom području.

 
TEČAJ ZA TEHNIČKO OSOBLJE ZA PROVEDBU MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADAMA

Dvodnevni tečaj za poticanje razvoja, vještina i kvalifikacija, pruža specifična stručna znanja iz područja gospodarenja energijom ciljnoj skupini tehničkog osoblja zaduženog za održavanje zgrada.
Kroz tečaj klijent dobiva nove mogućnosti za optimizaciju potrošnje upotrebe energije s obzirom na postojeću opremu i sustave.
 

 
 

Prijavite se na HEP ESCO Newsletter! Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.