EN
Fotonaponske elektrane HEP-a

Fotonaponske elektrane HEP-a

Hrvatska elektroprivreda d.d. investirala je, a HEP ESCO proveo društveno odgovoran i održiv razvojni Projekt izgradnje fotonaponskih elektrana pojedinačne snage do 30 kW na krovovima poslovnih objekata u vlasništvu HEP-a d.d.
 
Investicija u obnovljive izvore energije je investicija u budućnost, no danas su ovakva ulaganja ograničena visokom cijenom investicije kao i malom količinom proizvedene energije, ali HEP je obnovljive izvore energije prepoznao kao jedan od strateških područja poslovanja. U skladu s Nacionalnim akcijskim planom za obnovljive izvore energije koji ne predviđa gradnju velikih elektrana koje koriste energiju Sunca već stimulira gradnju malih fotonaponskih elektrana, HEP je, temeljem vlastitog istraživanja, projektirao i pustio u rad devet fotonaponskih elektrana.
 
Elektrane su instalirane u sjedištu HEP-a u Zagrebu te zgrade distribucijskih područja HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP - ODS) u Čakovcu, Šibeniku, Splitu, Opatiji, Zadru, Dubrovniku i na dvije lokacije u Osijeku. Ukupni proizvodni potencijal fotonaponskih elektrana na svih devet lokacija, ukupne snage 207 kW, iznosi približno 247.000 kWh godišnje.
 
Ovim Projektom, usmjerenim na proizvodnju električne energije na mjestu njenog korištenja, u samim zgradama, Hrvatska elektroprivreda pridonosi smanjenju utjecaja na okoliš, što je u skladu sa strogim europskim direktivama i hrvatskim propisima iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu.

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika

Prijavite se na HEP ESCO Newsletter! Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.