HR
Consulting for EU Projects

Consulting for EU Projects

HEP ESCO ima iskustvo i znanje potrebno za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova  u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, te može  pomoći u pripremi kvalitetne  aplikacije ovakvih projekata na relevantne EU fondove, koji su sukladni strateškim odrednicama i tematskim ciljevima financijskih perspektiva EU.


Neki od  projekata koji su provedeni ili se trenutno provode CIP- IEE:


GreenBuildingPlus-CIP-IEE (2005.-20007) (ispod bolda-link na web mjesto 7.1 ) projekt aktivno promovira rezultate projekata energetske učinkovitosti na zgradama.

BioSolESCO-CIP-IEE (2008.-2011.) (ispod bolda-link na web mjesto 7.2 )  projekt je usredotočen na energetske usluge i ESCO tvrtke u svrhu povećanja korištenja biomase te solarne energije za grijanje većih zgrada u privatnom i javnom sektoru.

PERMANENT-CIP-IEE (2009.-2011.) (ispod bolda-link na web mjesto 7.3) projekt ima za glavni cilj pridonijeti popularizaciji i prihvaćanju mjerenja i verifikacije ušteda te potaknuti sveopće razumijevanje energetskih ušteda.

SUNSHINE-CIP-ICT (2013.-2016.) (ispod bolda-link na web mjesto 7.4) Smart UrbaN ServIces for Higher eNergy Efficiency (Pametne urbane usluge za povećanje EnU)

A2PBEER-FP7 (2013.-2017.) (ispod bolda-link na web mjesto 7.5)Projekt u kojem se integracijom pristupačnih i prilagodljivih inovativnih tehnologija s energetski učinkovitim rješenjima pristupa obnovi javnih zgrada.

TRAP-EE-LPP (2013.-2015.) (ispod bolda-link na web mjesto 7.6) Obrazovanje operativnog osoblja na razini zgrade o energetskoj učinkovitosti.

Subscribe to HEP ESCO Newsletter! Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.