EN
Kupac s vlastitom proizvodnjom

Kupac s vlastitom proizvodnjom

Ukoliko postojeći kupac želi priključiti elektranu na svoju instalaciju, treba proći postupak opisan ovdje.
 
Kupac s vlastitom proizvodnjom je postojeći ili novi korisnik mreže koji unutar svoje instalacije ima priključenu elektranu/e koju koristi za vlastite potrebe, a višak električne energije predaje u elektroenergetsku mrežu.
 
Preuzimanje električne energije od kupaca s vlastitom proizvodnjom se uređuje ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom. Prema Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji opskrbljivači električne energije su dužni preuzimati viškove električne energije kupaca s vlastitom proizvodnjom koji zadovoljavaju sljedeće uvjete (članak 44.):
  • imaju status povlaštenog proizvođača električne energije,
  • ostvarili su pravo na trajno priključenje na elektroenergetsku mrežu,
  • ukupna priključna snaga svih proizvodnih postrojenja na jednom obračunskom mjernom mjestu ne prelazi 500 kW,
  • priključna snaga krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom kao proizvođača ne prelazi priključnu snagu kao kupca.
Za preuzetu električnu energiju od strane opskrbljivača električne energije, Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji utvrđuje se minimalna vrijednost električne energije preuzete od krajnjeg kupca s vlastitom.