EN
Kupac s vlastitom proizvodnjom - kategorija kućanstvo

Kupac s vlastitom proizvodnjom - kategorija kućanstvo

Ukoliko kupac želi priključiti elektranu na svoju instalaciju, treba proći postupak opisan na stranicama HEP - Operatora distribucijskog sustava d.o.o., ovdje.

Kupac s vlastitom proizvodnjom je postojeći ili novi korisnik mreže koji unutar svoje instalacije ima priključenu elektranu koju koristi za vlastite potrebe, a višak električne energije predaje u elektroenergetsku mrežu. Kupac s vlastitom proizvodnjom može sklopiti ugovor o opskrbi i ugovor o otkupu električne energije s različitim tržišnim sudionicima.

Kupac korisnik postrojenja za samoopskrbu je onaj krajnji kupac električne energije kategorije kućanstvo, koji unutar svojih instalacija ima priključeno postrojenje za samoopskrbu električnom energijom iz obnovljivih izvora energije ili visokoučinkovite kogeneracije, čije viškove energije unutar obračunskog razdoblja može preuzeti opskrbljivač s kojim postoji sklopljen odgovarajući ugovor.

Preuzimanje električne energije od kupaca s vlastitom proizvodnjom ili kupaca korisnika postrojenja za samoopskrbu se uređuje ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca kojim je reguliran i otkup električne energije. Prema Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21, 83/23) opskrbljivači električne energije su dužni preuzimati viškove električne energije od kupaca s vlastitom proizvodnjom ili korisnika postrojenja za samoopskrbu koji zadovoljavaju sljedeće uvjete (članak 51.):​
  • imaju status povlaštenog proizvođača električne energije iz članka 37. ovoga Zakona
  • ostvarili su pravo na trajno priključenje na elektroenergetsku mrežu, za proizvodna postrojenja koja se smatraju jednostavnim građevinama
  • ukupna priključna snaga svih proizvodnih postrojenja na jednom obračunskom mjernom mjestu ili više mjernih mjesta u višestambenoj zgradi ili zajednici obnovljivih izvora energije u slučaju više obračunskih mjernih mjesta ne prelazi 500 kW
  • krajnji kupac koji ima priključnu snagu manju od 20 kW može instalirati proizvodno postrojenje kao kupac s vlastitom proizvodnjom ili korisnik postrojenja za samoopskrbu najviše do snage 20 kW
  • krajnji kupac koji ima priključnu snagu veću od 20 kW može instalirati proizvodno postrojenje kao kupac s vlastitom proizvodnjom ili korisnik postrojenja za samoopskrbu najviše do snage svojeg priključka
  • krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom ili korisnik postrojenja za samoopskrbu isporučuje električnu energiju preko istog obračunskog mjernog mjesta preko kojeg kupuje električnu energiju od opskrbljivača odnosno preko obračunskog mjernog mjesta koje se nalazi na priključku višestambene zgrade
  • krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom ili korisnik postrojenja za samoopskrbu vodi podatke o proizvedenoj električnoj

Zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi kojim je reguliran i otkup električne energije dostupan je ovdje.


HEP Elektra će prilikom obrade svakog Zahtjeva za sklapanje ugovora o opskrbi kojim je reguliran i otkup električne energije kod operatora distribucijskog sustava zatražiti dodjeljivanje statusa kupca korisnika postrojenja za samoopskrbu.

Uvjeti otkupa za kupce s vlastitom proizvodnjom mogu se pronaći ovdje.
 


Krajnji kupac korisnik postrojenja za samoopskrbu

 

Opskrbljivač električne energije u svakom obračunskom razdoblju izdaje račun krajnjem kupcu kategorije kućanstva za razliku između preuzete i isporučene električne energije (kWh) u višoj dnevnoj tarifi i razliku između isporučene i preuzete električne energije (kWh) u nižoj dnevnoj tarifi od strane krajnjeg kupca korisnika postrojenja za samoopskrbu. Iste količine su osnova za obračun naknade za korištenje mreže i naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju.

Ponekad se u obračunskom razdoblju može javiti višak proizvedene električne energije u višoj ili nižoj dnevnoj tarifi. Višak proizvodnje energije predstavlja količinu proizvedene energije koja je proizvedena povrh potrošene energije na obračunskom mjernom mjestu.

Cijene otkupa viškova električne energije za kupce korisnike postrojenja za samoopskrbu propisane su Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, a mogu se pronaći ovdje.

ARHIVA

  • Cijene otkupa viškova električne energije za kupce korisnike postrojenja za samoopskrbu koje su bile u primjeni od 1. 1. 2021. do 31. 3. 2022. godine mogu se pronaći ovdje.


Sukladno novim izmjenama i dopunama Zakona  o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji - ZOIE (NN 83/23) krajnji kupci s vlastitom proizvodnjom, koji su to postali sukladno članku 51. stavku 14. ZOIE (NN 138/21) , danom stupanja na snagu ovoga Zakona 29.07.2023. smatraju se korisnicima postrojenja za samoopskrbu sukladno odredbama ovoga Zakona.
Spomenutim Zakonom propisuje se da će korisnik postrojenja za samoopskrbu ostati u sustavu samoopskrbe i kada je u kalendarskoj godini predao više električne energije u odnosu na preuzetu.